Strukturpolitikken på finansmarkedet

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 169 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1990 Innst. S. nr. 169 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1990