Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 219 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 219 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990