Representantforslag om å beskytte kamptolker fra Afghanistan

Dokument 8:37 S (2014-2015), Innst. 162 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Bård Vegar Solhjell, Geir Sigbjørn Toskedal, Heidi Greni, Karin Andersen, Liv Signe Navarsete, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF), (Sp), (V), (SV), (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 162 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Rasmus Hansson, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Geir S. Toskedal om å beskytte kamptolker fra Afghanistan. Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015