Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Rasmus Hansson, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Geir S. Toskedal om å beskytte kamptolker fra Afghanistan

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. februar 2015

Helge André Njåstad

Ingjerd Schou

leder

ordfører