Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor

Innst. 260 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.05.2015 Innst. 260 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor. Komiteen konstaterer i innstillingen at på tross av anstrengelsene for å komme til bunns i saken, står fortsatt spørsmålet om det har foregått korrupsjon i VimpelCom, ubesvart. Et flertall i komiteen har stilt seg kritisk til Telenors manglende vilje til å undersøke og avskjære situasjoner som er kritikkverdige og vist til at selv i mindretallsposisjon har styrene ansvar for å følge opp norsk korrupsjonslovgivning. Etter flertallets mening kunne departementet ha vært langt mer aktivt og pågående i sin dialog med Telenor.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2015