Å skipa vernepliktsverket

St.prp. nr. 92, innst. S. nr. 200 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 200 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990