Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Bestemmelser om konsekvensutredninger

Ot.prp. nr. 69, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 58 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. O. nr. 47 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1990