Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen,den 14. april 2015

Helge André Njåstad

Geir S. Toskedal

leder

ordfører