Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget

Innst. 134 L (2014-2015), Lovvedtak 38 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 15.01.2015 Innst. 134 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.02.2015