Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 21.01.2016 Innst. 151 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding til Stortinget om legemiddelpolitikken. Merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige, eller som har flertall, vil være førende for regjeringens politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2016

   Behandlet i Stortinget: 04.02.2016