Voteringsoversikt for sak:

Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:22:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:22:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:23:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:23:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:23:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:24:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (04.02.2016 Kl. 13:24:46)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding til Stortinget om legemiddelpolitikken. Merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige, eller som har flertall, vil være førende for regjeringens politikk på området.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger