Sjøfartsdirektoratets virksomhet 1988 og 1989

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 235 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 235 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1990