Representantforslag om å opprette et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet, for å styrke forskning og formidling om 2. verdenskrig i det nordlige Norge og nordområdene

Dokument 8:58 S (2014-2015), Innst. 250 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Ingalill Olsen, Kirsti Bergstø, Sigmund Steinnes, Torgeir Knag Fylkesnes, Tove Karoline Knutsen, Tone-Helen Toften Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (SV) Innstilling avgitt 28.04.2015 Innst. 250 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å opprette et professorat ved UiT - Norges arktiske universitet for å styrke forskning og formidling om 2. verdenskrig i nord ble drøftet i Stortinget og deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2015