Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 1988 og 1989

Innst. S. nr. 275 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.09.1990 Innst. S. nr. 275 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.09.1990

   Behandlet i Stortinget: 28.09.1990