Virksomheten i Statens Landbruksbank i 1987 og 1988

St.meld. nr. 40, innst. S. nr. 183 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. S. nr. 183 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990