Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Tor Mikkel Wara og Steinar Maribo om endringer i lønnsoppgjørssystemet, sykelønnsordningen, arbeidsmiljøloven, begrensning i organisasjonenes makt m.m. for å gi varig redusert arbeidsledighet

Dokument nr. 8:20, innst. S. nr. 135 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Steinar Maribo, Tor Mikkel Wara Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 135 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1990