Forslag fra stortingsrepresentant Jan Erik Fåne om endring i skattelovens § 43 som sikrer skattefrihet for alle premier i programmer i fjernsyn og radio

Dokument nr. 8:23, innst. O. nr. 24 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Erik Fåne Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1990 Innst. O. nr. 24 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.1990