Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å fjerne avgift på nærradioreklame

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 160 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1990 Innst. S. nr. 160 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1990