Endring i vedtak av 17. november 1989 om forskudd på formues- og inntektsskatt til staten for inntektsåret 1990 og vedtak av 6. desember 1989 om avgift på elektrisk kraft ( Finnmark og Nord-Troms)

St.prp. nr. 63, innst. S. nr. 137 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.04.1990 Innst. S. nr. 137 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1990