Tiltak for å avhjelpe virkningene av ressurssvikten i fiskerinæringen ( Finnmark og Nord-Troms)

St.prp. nr. 66, innst. S. nr. 127 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen (utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 29.03.1990 Innst. S. nr. 127 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1990