Framtid i Nord Levekår og framtidsutsikter i Nord-Troms og Finnmark

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 238 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 238 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990