Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet og Erik Solheim om å be Regjeringen legge spørsmålet om valg av E6-trase mellom Hommelvik og Stjørdal fram for Stortinget

Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 151 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Per Aunet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.05.1990 Innst. S. nr. 151 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 10.05.1990