Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 70, innst. S. nr. 166 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1990 Innst. S. nr. 166 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1990