Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 1989

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 173 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. S. nr. 173 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1990