Velferdsvirksomheten for sjøfolk i 1988 og 1989

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 143 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 24.04.1990 Innst. S. nr. 143 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1990