Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri

Dokument 8:91 S (2014-2015), Innst. 62 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Line Henriette Holten, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 62 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om bekjempelse av vår tids slaveri. Forslagene fikk delvis tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2015