Studier i utlandet

St.meld. nr. 19 (1996-97), Innst. S. nr. 173 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.04.1997 Innst. S. nr. 173 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1997