Ansettelse av Stortingets direktør

Innst. S. nr. 224 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.06.1990 Innst. S. nr. 224 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1990