Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1989

Dokument nr. 13, innst. S. nr. 182 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1990 Innst. S. nr. 182 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990