Forslag fra stortingsrepresentantene Erik Solheim, Inge Myrvoll og Eilef A. Meland om ny vurdering av Rennesøys fastlandsforbindelse i Rogaland

Dokument nr. 8:38, innst. S. nr. 191 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eilef A. Meland, Erik Solheim, Inge Myrvoll Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1990 Innst. S. nr. 191 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990