Statue av C. J. Hambro

Innst. S. nr. 139 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.04.1990 Innst. S. nr. 139 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1990