Representantforslag om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak

Dokument 8:104 S (2014-2015), Innst. 368 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 368 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2015