Delprivatisering og børsnotering av Raufoss A/S

St.prp. nr. 85, innst. S. nr. 168 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.05.1990 Innst. S. nr. 168 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1990