Forslag fra stortingsrepresentantene Knut Hanselmann og Lodve Solholm om nedleggelse av fylkeskommunen som økonomisk og administrativ enhet

Dokument nr. 8:41, innst. S. nr. 192 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Hanselmann, Lodve Solholm Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 29.05.1990 Innst. S. nr. 192 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990