Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen basere opplegget for jordbruksforhandlingene på en overgang til en distriktspolitikk med næringsnøytrale overføringer

Dokument nr. 8:44, innst. S. nr. 259 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1990 Innst. S. nr. 259 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1990