Kommuneproposisjonen 2016

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 375 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen sørge for at fylkesmennene kommer med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunene har gjort sine vedtak senest 1. juli 2016. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge til grunn inntil 40 år med fergeavløsning på fylkesveifergene. Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Kommunal- og moderninseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 2 547 mill. kroner for 2016. Beløpet er foreslått bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Raammetilskudd til fylkeskommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015