Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2016

Dette dokument

  • Innst. 375 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 121 S (2014–2015)
  • Dato: 09.06.2015
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 79

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. juni 2015

Helge André Njåstad

leiar og ordførar