Finansiering av lærebøker for 2.-10. klassetrinn og status for tilrettelegging av skolelokaler til seksåringer i forbindelse med Reform 97

St.meld. nr. 21 (1996-97), Innst. S. nr. 183 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. S. nr. 183 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Annet vedtak

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997