Midlertidig tilføyelse i Stortingets forretningsorden som følge av at Stortingets høytidelige oppløsning er bortfalt

Innst. S. nr. 215 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.1990 Innst. S. nr. 215 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1990