Langtidsprogrammet 1990-93

St.meld. nr. 4 for 1988-89, innst. S. nr. 231 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 231 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1990