Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 136 S (2014-2015), Innst. 391 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2015 Innst. 391 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes gitt fullmakt til at Helse- og omsorgsdepartementet gjer endringar i løyvingane til trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2015