Utenriksministerens redegjørelse om krisen i Gulf-området ( Midt-Østen) ( Bondevik)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet