Representantforslag om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen

Dokument 8:129 S (2014-2015), Innst. 149 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.01.2016 Innst. 149 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet tre forslag fra Sosialistisk Venstreparti om bemanning og organisering av eldreomsorgen i kommunene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2016

   Behandlet i Stortinget: 04.02.2016