Valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen i anledning klage fra Boonchai K. Stensholt og Eivind Stensholt

Innst. S. nr. 268 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.09.1990 Innst. S. nr. 268 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.09.1990

   Behandlet i Stortinget: 28.09.1990