Taksering av bolig- og fritidseiendommer

St.meld. nr. 64 for 1986-87, innst. S. nr. 123 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1989 Innst. S. nr. 123 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.04.1989