Perspektiver og reformer i den økonomiske politikken

St.meld. nr. 4 for 1987-88, innst. S. nr. 14 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1988 Innst. S. nr. 14 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1988

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1988