Samlet plan for vassdrag

St.meld. nr. 53 for 1986-87, innst. S. nr. 296 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1988 Innst. S. nr. 296 (1987-88)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1988

   Behandlet i Stortinget: 17.10.1988