Utenriksministerens redegjørelse i Stortingets møte 26. november 1985 om visse sider ved Treholtsaken

Innst. S. nr. 250 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1989 Innst. S. nr. 250 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1989