U-landsorientert utviklingsforsking

St.meld. nr. 42 for 1987-88, innst. S. nr. 76 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Utkast til innstilling er forelag for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.12.1988 Innst. S. nr. 76 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1988