Kredittpolitikken, valutapolitikken og Norges Banks og Kredittilsynets virksomhet i 1986 (Kredittmeldingen)

St.meld. nr. 40 for 1987-88, innst. S. nr. 124 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.03.1989 Innst. S. nr. 124 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.04.1989